Välkommen till Hund & Kattdoktorn i Söderköping!


"Vi vill ge en bra service i en trivsam miljö"


Våra tjänster »
Östgöta Företag

Personal

På Hund & Kattdoktorn i Söderköping tjänstgör Marie, Eva och Cesar!

Hör av er till oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt djur!

Välkomna!

 

 


Cesar Guevara:
Veterinär examen i Argentina 2005 och svensk legitimerad veterinär 2010.Jag är kandidat för specialist utbilbning i smådjur i Jönköping Djursjukhus. Från 2012 jobbar jag även på Hund och Kattdoktorn. Inriktad inom medicin och kirurgi på katter och hundar. Ett specialintresse för mig är exotiska smådjur som fåglar, reptiler , gnagare mm.
 
Marie Johansson:
Har arbetat hos Hund & Kattdoktorn sedan 2009
Arbetar som djurvårdare och receptionist.
Eva Alsne:
Arbetar som receptionist och djursjukvårdare.
Har arbetat hos Hund & Kattdoktorn sedan 2008.