Välkommen till Hund & Kattdoktorn i Söderköping!


"Vi vill ge en bra service i en trivsam miljö"


Våra tjänster »
Östgöta Företag

Laboratorium

Vi har utrustningar för analys av enkla blodprover, urinprover och mikroskop.Vi kan tolka vaginalutstryck, urincytologi, skrapprov från hud och finnålsbiopsier från tumörer i hud och andra organer.

Vid skickas också provet för vidare utredning/undersökning till andra laboratorier runt i landet.